Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

         3.915

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

         5.879

         6.349

         7.398

         5.121

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

               -  

               -  

               -  

               -  

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

         1.965

         2.434

         3.483

         1.206

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

     582.262

(4b)

Het deel van het begrotings-totaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

     500.000

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

       82.262

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

         3.915

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

     534.994

     577.760

     680.583

     471.113

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

         5.879

         6.349

         7.398

         5.121