Programma's

Ruimtelijke ontwikkeling
Begroot
€ 17.280.000
Rekening
€ 13.208.000
Saldo
€ 4.072.000
Landelijk gebied
Begroot
€ 37.823.000
Rekening
€ 35.262.000
Saldo
€ 2.561.000
Bodem, water en milieu
Begroot
€ 11.980.000
Rekening
€ 10.391.000
Saldo
€ 1.589.000
Economische ontwikkeling
Begroot
€ 12.462.000
Rekening
€ 12.742.000
Saldo
€ -280.000
Bereikbaarheid
Begroot
€ 137.552.000
Rekening
€ 3.791.000
Saldo
€ 133.761.000
Cultuur en erfgoed
Begroot
€ 13.437.000
Rekening
€ 12.472.000
Saldo
€ 965.000
Bestuur en middelen
Begroot
€ 23.427.000
Rekening
€ 30.519.000
Saldo
€ -7.092.000