In de Begroting 2016 zijn modern middenbestuur, inwonersparticipatie en versterking regionale uitvoeringskracht als prioriteiten opgenomen. In 2016 diende de interprovinciale herindeling Vijfheerenlanden zich als vierde speerpunt aan.

Modern middenbestuur
Inwonersparticipatie
Versterken regionale uitvoeringskracht
Vijfheerenlanden