Provinciale Staten
Commissaris van de Koning
Bestuurlijke zaken
Europa
Interbestuurlijk toezicht
Vluchtingen problematiek
Bedrijfsvoering, concern control en communicatie