De provincie maakt deel uit van de netwerksamenleving waarin het vertrouwen in klassieke instituten, organisaties, politiek en bestuur niet meer vanzelfsprekend is. Met het programma Bestuur en Middelen willen we laten zien dat we een partner zijn in de netwerken en geven we ruimte aan initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Verbinden en samenwerken is hierbij de rode draad. Samen met provinciale staten ontwikkelden we een nieuwe werkwijze vanuit onderling vertrouwen en in verbinding met maatschappelijk middenveld, inwoners en ondernemers van deze provincie.