Bestuur en middelen

Rekening
2015

Oorspr.
Begroting
2016

Begroting
na wijziging
2016

Rekening
2016

Saldo

Materiële lasten

24.128

15.756

19.808

27.899

-8.091

Apparaatskosten

11.204

9.826

8.645

8.645

0

Totaal Lasten

35.332

25.582

28.453

36.544

-8.091

Totaal Baten

6.259

5.026

5.026

6.024

-998

Saldo van dit programma

29.073

20.556

23.427

30.519

-7.092

Storting in reserves

7.133

6.338

7.463

7.899

-436

Onttrekking aan reserves

11.858

7.655

8.852

10.779

-1.927

Beslag op de algemene middelen

24.348

19.239

22.038

27.640

-5.602