De economie trekt aan en de werkgelegenheid stijgt. Het Utrecht Science Park is een krachtige motor voor de regionale economie. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en de toename van het internationaal toerisme bieden kansen voor de Utrechtse economie. Bedreigingen zijn er ook. De concurrentie tussen regio’s in binnen- en buitenland neemt toe. Ondanks de stijgende vraag naar bedrijfshuisvesting staan nog steeds veel kantoren en winkels leeg. Door technologische vooruitgang verdwijnen er banen op (V)MBO niveau. Tegelijkertijd nemen de tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten in sectoren als de ICT toe.

De provincie Utrecht heeft dankzij haar centrale ligging in het land en het hoge opleidingsniveau van de inwoners een sterke positie als vestigingsregio voor het (internationale) bedrijfsleven. Om dit te behouden moeten de vestigingsfactoren sterk en kwalitatief hoogwaardig blijven. Een aantrekkelijk aanbod van recreatievoorzieningen hoort daar ook bij. Versterken van het vestigingsklimaat doen we samen met onze partners in een netwerkstructuur. Wij stimuleren de economie door het bundelen van krachten van bedrijfsleven, kenniscentra, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid. We kijken daarbij over de grenzen van de provincie heen.