Vergroten innovatiekracht
Aanpakken leegstand (kantoren, detailhandel)
Versterken positie (V)MBO-leerlingen
Stimuleren recreatie en toerisme
Versterken energietransitie