Economische ontwikkeling

Rekening
2015

Oorspr.
Begroting
2016

Begroting
na wijziging
2016

Rekening
2016

Saldo

Materiële lasten

6.685

6.241

11.029

11.652

-623

Apparaatskosten

2.984

2.910

2.910

2.910

-

Totaal Lasten

9.669

9.151

13.939

14.562

-623

Totaal Baten

1.430

36

1.477

1.820

-343

Saldo van dit programma

8.239

9.115

12.462

12.742

-280

Storting in reserves

3.604

2.266

2.866

4.024

-1.158

Onttrekking aan reserves

2.586

1.244

4.717

4.497

220

Beslag op de algemene middelen

9.257

10.137

10.611

12.270

-1.659