Herijking provinciaal ruimtelijk beleid
Integrale benadering binnenstedelijke ontwikkeling
Ruimtelijke ontwikkeling met gemeenten
Gebiedsontwikkeling met partners
Transformatie kantoren, detailhandel en agrarisch vastgoed