Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening
2015

Oorspr.
Begroting
2016

Begroting
na wijziging
2016

Rekening
2016

Saldo

Materiële lasten

20.419

13.313

10.953

6.609

4.344

Apparaatskosten

6.022

6.614

6.614

6.614

0

Totaal Lasten

26.441

19.927

17.567

13.223

4.344

Totaal Baten

13.697

7.532

287

15

272

Saldo van dit programma

12.744

12.395

17.280

13.208

4.072

Storting in reserves

2.688

2.779

4.489

5.139

-650

Onttrekking aan reserves

8.626

3.030

9.426

6.045

3.381

Beslag op de algemene middelen

6.806

12.144

12.343

12.302

41