Landelijk gebied

Rekening
2015

Oorspr.
Begroting
2016

Begroting
na wijziging
2016

Rekening
2016

Saldo

Materiële lasten

48.822

37.823

54.278

64.573

-10.295

Apparaatskosten

13.062

13.712

13.712

13.774

-62

Totaal Lasten

61.884

51.535

67.990

78.347

-10.357

Totaal Baten

24.084

23.077

30.167

43.084

-12.917

Saldo van dit programma

37.800

28.458

37.823

35.262

2.561

Storting in reserves

10.045

16.033

23.033

24.422

-1.389

Onttrekking aan reserves

21.299

19.494

35.784

34.948

836

Beslag op de algemene middelen

26.546

24.997

25.072

24.736

336