Utrecht heeft mooie landschappen met een grote diversiteit en beleefbare natuur met ruime recreatiemogelijkheden. Landbouw en landgoederen leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Deze kwaliteiten maken onze provincie uniek binnen de Randstad.

Het natuurbeleid is de laatste jaren sterk veranderd. De provinciale verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het natuurbeleid is door decentralisatie groter geworden. Sinds begin 2017 hebben de provincies nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden op basis van de Wet natuurbeheer. Wij kiezen er voor om de natuur niet alleen te beschermen en in stand houden, maar vooral ook beleefbaar en toegankelijk te maken. Door te kiezen voor een integrale en een gebiedsgerichte aanpak, waarbij niet alleen de natuur aan waarde wint, maar ook andere functies zoals landbouw en recreatie, winnen we aan draagvlak en kwaliteit. Net als bij andere onderwerpen zoeken we naar andere financiële instrumenten voor ontwikkeling en beheer van natuur. In Utrecht zijn bodemdaling, de leefbaarheid van het landelijk gebied en kleine kernen en de ontwikkelingen in het landschap belangrijke vraagstukken.