Realiseren natuuropgave
Versterken leefbaarheid kleine kernen
Bodemdaling
Leegstand agrarisch vastgoed