Integrale aanpak waterveiligheid
Doelmatige zoetwatervoorziening
Duurzame ondergrond
Een gezonde leefomgeving