Bodem, water en milieu

Rekening
2015

Oorspr.
Begroting
2016

Begroting
na wijziging
2016

Rekening
2016

Saldo

Materiële lasten

12.394

12.702

14.394

13.814

580

Apparaatskosten

5.707

6.398

6.366

6.398

-32

Totaal Lasten

18.101

19.100

20.760

20.212

548

Totaal Baten

4.943

3.869

8.780

9.821

-1.041

Saldo van dit programma

13.158

15.231

11.980

10.391

1.589

Storting in reserves

3.875

1.472

5.430

5.499

-69

Onttrekking aan reserves

5.987

1.930

2.101

1.602

499

Beslag op de algemene middelen

11.046

14.773

15.309

14.288

1.021