Er wordt een actief risicomanagementbeleid gevoerd.
Periodiek wordt voor zowel Traminfrastructuur als Materieel het risicoprofiel geëvalueerd, zo nodig aangepast en per kwartaal financieel vertaald. Majeure wijzigingen worden tussentijds gemeld.
Voor Traminfrastructuur bedraagt het gewogen risicoprofiel € 24,6 mln. Hiertegenover staat een budget project onvoorzien van € 22,1 mln.

Het gewogen risicoprofiel voor Materieel bedraagt € 7,9 mln. Dit ten opzichte van een budget project onvoorzien ad € 6,9 mln.