lasten

baten

saldo

Oorspr. begroting

Begroting na wijz

Rekening

Oorspr. begroting

Begroting na wijz

Rekening

Begroting na wijz

Rekening

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling

19.927

17.567

13.223

7.532

287

15

17.280

13.208

4.072

Landelijk gebied

51.535

67.990

78.347

23.077

30.167

43.084

37.823

35.262

2.561

Bodem, water en milieu

19.100

20.760

20.212

3.869

8.780

9.821

11.980

10.391

1.589

Economische ontwikkeling

9.151

13.939

14.562

36

1.477

1.820

12.462

12.742

-280

Bereikbaarheid

385.649

372.969

362.579

299.310

235.417

358.788

137.552

3.791

133.761

Cultuur en erfgoed

14.688

15.726

14.623

1.540

2.289

2.151

13.437

12.472

965

Bestuur en middelen

25.582

28.453

36.544

5.026

5.026

6.024

23.427

30.519

-7.092

Totaal Programma's (incl. overhead)

525.632

537.404

540.089

340.390

283.443

421.704

253.961

118.385

135.576

Algemene middelen en stelposten

1.923

400

0

153.204

158.274

157.892

-157.874

-157.892

18

Saldo Rekening (bruto)

527.555

537.804

540.089

493.594

441.717

579.595

96.087

-39.506

135.593

Reserves via programma's

54.152

29.781

184.605

86.110

119.281

134.363

-89.500

50.242

-139.742

Reserves via Algemene middelen

555

9.672

10.076

2.602

17.323

20.945

-7.651

-10.869

3.218

Saldo Rekening (netto)

582.262

577.257

734.770

582.306

578.321

734.904

-1.064

-133

-931