Doorstroming en bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Veiligheid, milieukwaliteit en duurzaamheid